Thông báo tuyển dụng

Để phục vụ hoạt động của Chi nhánh tại Yên Mỹ – Hưng Yên. Công ty TNHH Kinh doanh Ô tô NISU tuyển các vị trí sau:

  1. Kỹ thuật viên sửa chữa ô tô, số lượng 10.
  2. Nhân viên kinh doanh, số lượng 05.
  3. Nhân viên kinh doanh phụ tùng, số lượng 02.
  4. Cố vấn dịch vụ, số lượng 02.

Chi tiết xin liên hệ số điện thoại 0916081331

Tin Liên Quan